Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu: Yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nın Hukuksal Analizi

Düzenleyen: MÜHF Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği

Konuşmacılar: Tolga Şirin, H. Burak Gemalmaz, Gulay Arslan Oncu

Tarih: 07.03.2021

Saat: 19.00

Katılım

Zoom ID: 845 6546 3358

Şifre: 460149