Konu: Yaz Stajı

Düzenleyen: Avukat Hakları Grubu Ankara

Son Başvuru Tarihi: 04.06.2021

Tarih:
1. Grup: 14.06.2021 – 02.07.2021
2. Grup: 26.07.2021 – 13.08.2021

Düzenleyicinin Açıklamaları

 1. Yaz Staj Programı, Hukuk Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır.
 2. Başvurular internet sitesinde yer alan başvuru ekranı üzerinden yapılacaktır.
 3. Başvuru ekranı 17.05.2021 – 04.06.2021 günleri arasında açık olacaktır. Başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 4. Başvurulara özgeçmiş (CV), öğrenci belgesi ve transkript eklenmesi zorunludur.
 5. Adayların hangi staj dönemini tercih ettiği belirtmesi gerekmektedir. Staj dönemi tercihini belirtmeyen ya da her iki dönem için de tercihte bulunan adayların dönemi Staj Kurulu tarafından belirlenecektir.
 6. Adaylar arasından kontenjanlar dahilinde liyakat esasına dayalı olarak Staj Kurulu tarafından seçim yapılacak ve programa katılmaya hak kazanan adaylar 07.06.2021 tarihinde internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

B. Program Usulü

 1. Yaz Staj Programı 14.06.2021 – 02.07.2021 ve 26.07.2021 – 13.08.2021 tarihleri arasında olmak üzere iki grup olarak organize edilmiştir.
 2. Adayların program Boyunca Ankara ilinde bulunması gerekmekte olup; adaylar barınma ihtiyacını kendileri karşılayacaktır.
 3. Program kontenjanı her bir grup için 20 kişi olmak üzere toplamda 40 kişidir.
 4. Staj Kurulu tarafından adayların program içerisinde takibinin sağlanması maksadı ile yeterli sayıda Staj Denetçisi belirlenecektir.
 5. Programa katılmaya hak kazanan adayların, yanında staj yapacakları avukatlar Staj Kurulu tarafından belirlenecek ve tanışma toplantısında adaylara ilan edilecektir.
 6. Adaylar, yanında staj yapacakları avukat tarafından belirlenen çalışma koşullarına riayet etmekle yükümlüdür.
 7. Adaylar, program boyunca yanında staj yaptıkları avukat tarafından kendilerine tevdi edilen işleri (dilekçe yazma, adliye ve kalem işleri vb.) yapmakla yükümlüdür. Ancak stajyerlere verilecek işler hukuki bilgi, birikim gerektirmeyen, angarya niteliğinde ve/veya lisans öğrencisinden beklenmeyecek düzeyde hukuk bilgisi gerektirecek işler olmayacaktır.
 8. Adaylar, program boyunca yaşadıkları sorunları gecikmeksizin Staj Denetçisine bildirmekle yükümlüdür. Programın sağlıklı yürütülmesi adına her türlü önlem yanında staj yapılan avukat ve Staj Denetçisinin görüşleri alınarak Staj Kurulu tarafından alınacaktır.
 9. Belirlenen şartlara uymayan adaylar Staj Kurulu tarafından karar verilmesi halinde programdan çıkartılacaktır.
 10. Program sonunda, yanında staj yapılan avukat tarafından; adayın stajı başarı ile bitirdiğine dair Staj Değerlendirme Yazısı Staj Kurulu’na teslim edilecektir.
 11. Staj Değerlendirme Yazısı olumlu olan adaylar staj programını başarı ile tamamlamış sayılacak ve sertifika almaya hak kazanacaktır.
 12. Sertifikalar, program sonunda yapılacak törenle adaylara takdim edilecektir.