Tür: Canlı Yayın

Konu: Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi

Düzenleyen: Karataylı Hukukçular Derneği

Konuşmacı: Av. Ayça Özdoğan

Tarih: 06.06.2021

Saat: 18.00