Tür: Çevrimiçi Panel

Konu: Yargıtay’ın Miras Hukukuna Güncel Yaklaşımı

Düzenleyen: KHAS Hukuk Fakültesi

Konuşmacı: Ahmet Ayar, Başak Baysal, Turgut Öz, Mehmet Serkan Ergüne

Tarih: 22.02.2021

Saat: 11.00-14.00

Katıl

Zoom ID: 882 0436 8830