Tür: Canlı Yayın

Konu: Video Konferans Yöntemiyle (SEGBİS) Yapılan Duruşmaların Adil Yargılanma Hakkı Bakımımdan Değerlendirilmesi

Düzenleyen: İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

Konuşmacı: Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner, Dr. Akif Yıldırım

Tarih: 08.06.2021

Saat: 20.00

Düzenleyicinin Açıklamaları