Tür: Webinar

Konu: Türk Ceza Hukuku Günleri

Düzenleyenler: İÜHF Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Yargıtay Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi

Tarih: 01-03.05.2021

Saat: 09.00

Detaylı Bilgi: https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=tchg16_program.pdf