Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu: Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Anayasa ve Anayasa Mahkemeleri

Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Hukuk Atölyesi Kulübü

Konuşmacı: Salih Murat

Tarih: 02.04.2021

Saat: 21.00