Tür: Canlı Yayın

Konu: Temel Hak ve Hürriyetler Ekseninde Kişisel Verilerin Korunması

Düzenleyen: Kişisel Verileri Koruma Kulübü

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Ömer Gedik

Tarih: 27.04.2021

Saat: 16.00