Tür: Canlı Yayın

Konu: Sağlık Hukuku Malpraktis Davaları

Düzenleyen: Ticaret Hukuk Kulübü

Konuşmacı: Hakan Hakeri

Tarih: 19.04.2021

Saat: 21.00