Tür: Canlı Yayın

Konu: Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolları ve Güncel Yargı İçtihatları

Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı

Konuşmacı: Av. Betül Zekiye GÜRBÜZ , Av. Onur Meriç BEKAR

Tarih: 20.04.2021

Saat: 16.00

Zoom ID: 968 0036 9597