Tür: Canlı Yayın

Konu: Pandemi Döneminde Bireysel İş Hukuku:
Kısa Çalışma Ödeneği
Ücretsiz İzin
Geçici Fesih Yasağı

Düzenleyen: Avukat Hakları Grubu Ankara

Konuşmacı: Deniz Vural

Tarih: 03.06.2021

Saat: 19.45