Tür: Canlı Yayın

Konu: Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri

Düzenleyen: MÜHF Milletlerarası Özel Hukuk ABD

Tarih: 17.04.2021-18.04.2021-19.04.2021