Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu: Önlenebilir Ölümler: Sağlık Sektörü

Düzenleyen: Adalet Okulu

Tarih: 11.07.2021

Saat:15.00

Düzenleyicinin Açıklamaları

2014 yılında Adalet Okulu Ankara’da Av. Selçuk Kozağaçlı’nın büyük emekleri ile kuruldu. Kurulurken “kapitalizmin tersine dünya okulu” diyerek yoluna başlayan Adalet Okulu sonraki yıllarda büyüyerek ülkenin dört bir yanına yayıldı. İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da da kurulan Adalet Okulu 2017 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü.
Bu okullarda bugüne kadar onlarca hukuk fakültesi öğrencisi, stajyer avukat ve avukat eğitim gördü.

Şimdi, aynı zamanda Adalet Okulu eğitimcisi olan Av. Ebru Timtik’in “Avukat ölse mezarında hak arar” sözünü kılavuz edip bir kez daha Adalet Okulunun kapılarını açıyoruz.

Tartışma Konusu Başlıkları

1- Önleyici Sağlık Sistemi Nedir?
– Önleyici sağlık sistemi, tedavi edici sağlık sistemi nedir?
2- Türkiye’deki sağlık sisteminin niteliği nedir?
3- “Sağlığa Erişim Hakkı” ve ilgili hukuk mevzuatta nasıl düzenlenmektedir?
4- Malpraktis davaları sorumluluğu açıklamakta yeterli midir?