Tür: Canlı Yayın

Konu: Mukayeseli Ceza Hukukunda Bir Paradigma: Fransız Ceza Hukukunda Kovuşturma Usulü

Düzenleyen: Bauigul

Konuşmacı: Güçlü Akyürek

Tarih: 30.05.2021

Saat: 21.00