Tür: Çevrimiçi Sempozyum

Konu: Milletlerarası Alanda Kadın, Aile ve Çocuk Hukuku

Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Tarih: 08.03.2021 – 09.03.2021

Saat: 10.00

Katılım: 8 Mart 2021 (Birinci gün) Zoom linki : https://istanbul-edu-tr.zoom.us/j/94141256025 Meeting ID: 941 4125 6025

9 Mart 2021 (İkinci gün) Zoom linki : https://istanbul-edu-tr.zoom.us/j/91724880706 Meeting ID: 917 2488 0706