Tür: Canlı Yayın

Konular:
-İstanbul Sözleşmesi, Anayasa ve Demokratik Gözetim
-İstanbul Sözleşmesinin Altındaki İmza Kime Ait?
-Ceza Yargılamasında Şiddet Mağdurları ve İstanbul Sözleşmesi
-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Işığında Şiddetin Farklı Biçimleri: Ekonomik Şiddet ve İş Hukuku
-Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin Vazgeçilmezliği
-Toplumsal Eşitlik Işığında Şiddetin Türk Ceza Hukukundaki Karşılığı ve İstanbul Sözleşmesi
-Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede İstanbul Sözleşmesi ve Türk Medeni Kanunu
-Uygulamada 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesinden Çekilmenin Devletin Pozitif Yükümlülüklerine Olası Yansımaları

Düzenleyen: Türk Ceza Hukuku Derneği

Konuşmacılar: Nazan Moroğlu, Bertil Emrah Oder, Fehmiye Ceren Akçabay, Asuman Aytekin İnceoğlu, Kübra Doğan Yenisey, İdil Işıl Gül, Özlem Yenerer Çakmut, Özge Yücel, Tuğçe Duygu Köksal

Tarih: 25.04.2021

Saat: 14.00-16.30