Tür: Canlı Yayın

Konu: İstanbul Sözleşmesi Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık

Düzenleyen: İÜHF Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tarih: 08.03.2021

Saat:09.00-24.00