Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu:
-Dünyada ve Türkiye’deki Kadın Haklarına Pandemi Yansıması
-Göç Sorunu ve Mülteci Haklarına Geniş Perspektiften Bakış

Düzenleyen: Hukuk Akademisi Selçuk

Konuşmacılar: Prof. Dr. Gülriz Uygur, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Av. Necla Şanlı

Tarih:
-15.04.2021 Saat: 19.00
-16.04.2021 Saat: 17.00

Düzenleyicinin Açıklamaları

Etkinliğimiz, Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olup ID ve Passcode bilgileri, formu
dolduran kişileri ekleyeceğimiz Whatsapp grubunda paylaşılacaktır.