Tür: Canlı Yayın

Konu: İnsan Hakları Eylem Planı

Düzenleyen: Avukat Hakları

Konuşmacılar: Metin Günday, Ömer F. Eminağaoğlu, M. Gökhan Ahi

Tarih: 04.03.2021

Saat: 21.00