Tür: Çevrimiçi Sempozyum

Konu: II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu

Düzenleyen: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bildiri Özeti Gönderme için Son Gün: 07.05.2021

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 04.06.2021

Tam Metin Gönderilmesi İçin Son Gün: 05.11.2021

Kayıt İçin Son Gün: 12.11.2021

Tarih: 26-27.11.2021

Düzenleyicinin Açıklamaları

Sempozyumun amacı, genç araştırmacıların çalışma konularını, Türk ve yabancı hukuk sistemlerindeki son gelişmeler ışığında sunmalarına olanak sağlamaktır.

Kimler başvurabilir ? Hukuk alanında yüksek lisans veya doktora yapmakta olan ya da doktorasını en fazla üç yıl önce bitirmiş olan araştırmacılar başvurabilir.

Bildiri özetlerinin sonuna 100 sözcüğü geçmeyen bir özgeçmiş eklenmelidir.

En fazla 500 kelime olması gereken bildiri özetleri [email protected] adresine gönderilmelidir.

Pandemi koşullarının uygun olması halinde sempozyum Bilkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilebilir.