Tür: Canlı Yayın

Konu: Hayvan Hakları Yeni Yasa Tasarısı

Düzenleyen: Selçuk Üniversitesi Hukuk Ve İnsan Hakları Topluluğu

Konuşmacı: Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu

Tarih: 16.04.2021

Saat: 20.30