Tür: Canlı Yayın

Konu: Hayvan Hakları

Düzenleyen: İNTERAKTİF HUKUK

Konuşmacı: Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu

Tarih: 17.05.2021

Saat: 21.00