Tür: Canlı Yayın (Instagram)

Konu: Hakimlik ve Savcılık Meslekleri Bilgilendirme Semineri

Düzenleyen: Marmara Üniversitesi Hukuki Araştırmalar Kulübü

Konuşmacı: Muhammed Morkoç, Fazlı Dağdeviren

Tarih: 03.03.2021

Saat:20.00

Düzenleyicinin Açıklamaları