Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu: Fikri Mülkiyet Hukuku İlkeleri Işığında Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı Analizi

Düzenleyen: İÜ Hukuk Atölyesi Kulübü

Konuşmacı: İhsan Baştürk

Tarih: 24.05.2021

Saat: 20.30