Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu: Farklı Kollarda Avukatlık

  • Banka Avukatlığı
  • Kurum Avukatlığı
  • Serbest Avukatlık
  • Yurt Dışında Avukatlık

Düzenleyen: Çukurova Hukuk Birliği

Konuşmacılar: Itır Sakkaf, Eyüp Ensar Şağban, Şevket Can Sıçramaz, Merve Sever

Tarih: 08-09.05.2021

Saat: 21.00-22.30

Düzenleyicinin Açıklamaları

8-9 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz “Farklı Kollarda Avukatlık Zirvemizde” farklı alanlarda çalışan avukatların iş ortamlarını, bu alanlarda nasıl çalışmaya başladıklarını ve ne gibi kriterler olduğunu dinleyeceğiz

Farklı Kollarda Avukatlık Zirvemizde Denizbank avukatlarından Av. Itır Sakkaf ile “Banka Avukatlığı” konusunda; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü avukatlarından Av. Eyüp Ensar Şağban ile “Kurum Avukatlığı” konusunda; Av. Şevket Can Sıçramaz ile “Serbest Avukatlık” konusunda ve son olarak Elbinsel Kanzlei (Hamburg) bünyesinde çalışan Av. Merve Sever ile “Yurt Dışında Avukatlık” konusunda bilgilerini ve deneyimlerini dinlemek üzere bir araya geleceğiz.