Tür: Çevrimiçi Eğitim

Konu: Ceza Muhakemesinde Elektronik Deliller

Düzenleyen: Türkiye Barolar Birliği

Konuşmacı: Fahri Gökçen TANER

Tarih: 27.02.2021

Saat: 13.00-15.00