Tür: Online Eğitim

Konu: Ceza Muhakemesi Kanununda Kanun Yolları

Düzenleyen: Türkiye Barolar Birliği

Konuşmacı: Ramazan Özkepir

Tarih: 08.05.2021

Saat: 13.00-15.00