Tür: Canlı Yayın

Konu: Bağlı Çalışan Avukatların Cezai, Hukuki ve Disiplin Açısından Sorumluluğu

Düzenleyen: İstanbul Barosu

Konuşmacılar: Barış Erman, Atilla Özen, Emine Taşkıran

Tarih: 24.02.2021

Saat: 20.00