Tür: Çevrimiçi Etkinlik

Konu: Aylık Bilimsel Konferanslar
-Anonim Ortaklık Malvarlığının İlişkili Taraf İşlemlerine Karşı Korunması
-Emredici Hükümler İlkesi (TTK m.340): Kapsamı, Yorumu ve Yaptırımı

Düzenleyen: Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Konuşmacılar: Emek Toraman Çolgar, Cem Veziroğlu

Tarih: 28.06.2021

Saat: 17.00-19.00