Tür: Canlı Yayın

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Saldırı Davalarında Devletin Pozitif Yükümlülükleri

Düzenleyen: İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

Konuşmacı: Yasemin Baysal Çağ

Tarih: 08.03.2021

Saat: 19.00 – 20.30