Tür: Canlı Yayın

Konu: AİHM Nezdinde Hak Öznesi Olarak Avukatlar

Düzenleyen: Avukat Hakları Grubu Ankara

Konuşmacı: Çiğdem Sever

Tarih: 06.05.2021

Saat: 19.45