Tür: Sempozyum

Konu: Pandeminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri

Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bildiri Göndermek İçin Son Tarih: 03.05.2021

Tarih: 17.09.2021

Düzenleyicinin Açıklamaları

Bildiri Çağrısı:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar’ı tartıştığı sempozyumlarının 5.’si “Pandeminin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri” konu başlığıyla 17 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Covid-19 pandemisi, 20. yüzyıl boyunca  şekillenmiş iş ve sosyal güvenlik hukuku kurumlarını esaslı biçimde etkilemekte, çalışma hayatının dinamiklerini kalıcı olacağı öngörülebilecek biçimde değiştirmektedir. Pandemi ile bağlantılı olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda tecrübe ettiğimiz sorunların ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bu sempozyumda, pandemilerin eksik olmayacağı anlaşılan dünyamızda, sürdürülebilir bir iş hukukunun kural ve kurumlarının tartışılması amaçlanmaktadır.

Hakem Heyeti:

Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Mustafa Alp, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman Başterzi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bildiri özetleri hakem heyeti tarafından bilimsel ön incelemeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler Sempozyumda sunulacaktır. Azami 500 kelimelik bildiri özetlerinin ve kaynakçaların 3 Mayıs 2021 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi rica olunur. Kabul edilen bildiriler derleme bir kitapta yayımlanacaktır.