Tür: Canlı Yayın

Konu: 7242 Sayılı Kanun Değişiklikleri ile İnfaz Hukuku

Düzenleyen: Türkiye Barolar Birliği

Konuşmacı: Sav. Utku Salih Dinçer

Tarih: 14.03.2021

Saat: 13.00